Tutkimus

Tiedon vuorta valloittamassa

Tutkimuksen ydin muodostuu lukuisista innovaatioista. Innovaatioprosessi etenee uutta tietoa tuottavasta tutkimuksesta kaupallisiin tuotteisiin ja niiden sovelluksiin. Ketjun alkupäähän sijoittuu uutta tieteellistä tietoa tuottava perustutkimus. Tuloksia sovelletaan ja yhdistellään soveltavassa tutkimuksessa, jonka tarkoitus on demonstroida uuden tiedon tuomaa lisäarvoa valitussa sovelluksessa. Soveltavan tutkimuksen tuloksia voidaan edelleen hyödyntää uusissa kaupallisissa tuotteissa. MediaTeam toimii ketjun alkupuoliskossa, mutta osallistuu myös innovaatioiden läpivientiin yrityksissä.

Keskitymme tutkimuksessamme erityisesti seuraaviin alueisiin:

Perinteinen innovaation vesiputousmalli ei kykene tuottamaan uusia teknisiä ratkaisuja riittävän nopeasti ja fokusoidusti alan tarpeisiin, eli perustutkimuksen tuloksia ei yleensä saada hyödynnettyä käytännön sovelluksissa riittävän nopeasti. MediaTeamin innovaatioprosessi noudattaa siksi nopeampaa mallia - perustutkimuksessa perehdytään myös ongelmiin, joihin törmätään erityisesti soveltavassa tutkimuksessa. Tällä tavoin pitkäjänteinen perus- ja nopeampitempoinen soveltava tutkimus saadaan kiedottua saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Valitsemamme strategia on uusi tiedemaailmassa, jossa tutkimusryhmät ovat yleensä suuntautuneet joko perus- tai soveltavaan tutkimukseen. Koska informaatio- ja tietoliikennetekniikka on nykyisin nopeimmin kasvavia tutkimusalueita ja koska kiihtyvät alan markkinat ja toisaalta nopea tekniikan kehitys asettavat omat vaatimuksensa, käyttämämme rinnakkaismalli on hyvin perusteltu.

Kolmitasoinen tutkimusstrategiamme on osoittautunut menestyksekkääksi: tutkijamme perehtyvät eri sovellusalueisiin kokonaisvaltaisesti, mikä auttaa heitä keskittymään ydinalueiden tärkeimpiin ongelmiin. Korostamme tiimityöskentelyä ja verkottumista, ja toimivan strategiamme vuoksi olemme haluttu yhteystyökumppani niin kansainvälisissä kuin kotimaisissakin projekteissa.

MediaTeam Oulu

Etusivu
Tutkimuksen Historia
MediaTeam lyhyesti
MediaTeam Spirit
Tutkimus
Projektit
Julkaisut
Demot ja tiedostot
Ajankohtaista
Henkilökunta
Avoimet työpaikat
Yhteystiedot

Oulun yliopisto

Suomi English