Projektit

Rotuaari


Kesto

6/2003 - 5/2006

Kuvaus

Hankkeessa kehitetään ja testataan tulevaisuuden kontekstitietoisten mobiilien multimediapalveluiden teknologioita ja ansaintamalleja. Hanke muodostuu kolmesta osakokonaisuudesta: palvelujärjestelmän kehityksestä ja toteutuksesta, todellisilla loppukäyttäjillä tehtävistä kenttäkokeista sekä arvoverkostosta: teknologiatoimijat tuovat prosessiin oman näkemyksensä siitä, mitä tämän päivän ja tulevaisuuden teknologialla voitaisiin tehdä. Vastaavasti liikkeenharjoittajat, julkiset yhteisöt ja käyttäjät tarjoavat oman näkemyksensä siitä, mikä on heidän (liike)toimintansa kannalta olennaista.

Palveluja ja teknologiaa testataan todellisessa loppukäyttäjäympäristössä: koekäyttäjinä toimivat oululaisten lisäksi turistit ja vierailijat. Kenttäkokeiden avulla saadaan arvokasta tietoa palvelujärjestelmän teknisestä suorituskyvystä, palvelujen käytettävyydestä, kuluttajien todellisista tarpeista, kuluttajakäyttäytymisestä ja ansaintamallien toimivuudesta. Kenttäkokeista saatavien tulosten perusteella palveluarkkitehtuuria ja palveluita kehitetään edelleen.

Kenttäkokeet on vaiheistettu niin, että kesäaikaan keskitytään laajoihin ns. ulkokenttäkokeisiin ja talvisaikaan suppeampiin sisäkenttäkokeisiin valituissa sisätiloissa. Kokeita koordinoidaan Oulun ydinkeskustaan perustettavasta kenttätoimistosta. Palvelujärjestelmässä käytettävän sisällön tuottavat oululaiset liikkeenharjoittajat varsinaisten sisällöntuottajien (esim. mediatalot) ohella.

Tutkimuksessa hyödynnetään jo luotuja kokonaisuuksia, joista tunnetuin on tammikuussa 2003 julkistettu SmartRotuaari, Oulun kaupunkikeskukseen suunniteltu ja toteutettu palveluympäristö. SmartRotuaari koostuu neljästä komponentista: Oulun ydinkeskustaan rakennetusta laajakaistaisesta langattomasta lähiverkosta, kontekstitietoisten mobiilien multimediapalvelujen tuottamiseen tarkoitetusta palveluarkkitehtuurista, joukosta toimivia mobiileja multimediapalveluja sekä Rotuaari-portaalista, joka sisältää työkalut sisällön tuotantoon, hallintaan ja jakeluun. Portaalin avulla liikkeenharjoittajat voivat palvella nykyisiä asiakkaitaan ja tavoittaa uusia kohderyhmiä entistä tehokkaammin.

Toteutettuja prototyyppipalveluja ovat tällä hetkellä karttapohjainen opastus, mobiilimainokset, henkilökohtainen kommunikaatio ja läsnäolotieto, personoitu uutispalvelu, mobiilimaksaminen sekä Aikakone Oulu, vuorovaikutteinen, kolmiulotteinen virtuaalimalli historiallisesta Oulusta. Palveluissa voidaan soveltaa monenlaista kontekstitietoa, kuten aika-, paikka-, sää- ja käyttäjän perus- ja mielialatietoja. Esimerkiksi ollessaan nälkäinen käyttäjä voi saada tarjouksia ravintoloilta.

Varsinainen tutkimusympäristö muodostuu SmartRotuaarin lisäksi kolmesta muusta palvelualueesta, jotka täydentävät toisiaan maantieteellisesti ja teknisesti. SmartCampus sisältää paikallisen WLAN-palvelualueen Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella, Oulun seudun mobiilipalveluiden avoin innovointi-, kehitys- ja testausympäristö Octopus taas koko Suomen kattavan matkapuhelinverkon. Tutkimusympäristöön kuuluvat myös paikalliset lyhyen kantaman Bluetooth-palvelualueet Oulun ydinkeskustassa ja Linnanmaan kampuksella. Palvelualueiden avulla voidaan testata eri palvelujen toimivuutta erilaisissa verkkoympäristöissä ja liikkuvuutta erityyppisten verkkojen välillä.

Hankkeessa tarjottava ja testattava palvelukokonaisuus sisältää edellä mainittujen prototyyppipalvelujen lisäksi hankkeeseen osallistuvien yritysten omia sekä hankkeessa kehitettäviä uusia palveluja. Näin yritykset voivat hyödyntää hankkeen tarjoamaa infrastruktuuria palvelujensa laajamittaisessa testauksessa.

Yksi esimerkki jo olemassa olevista konkreettisista palveluista on edellä mainittujen lisäksi yliopiston pääkirjastoon rakennettu SmartLibrary-palvelu. Sen avulla mobiilia päätelaitetta (PDA) käyttävä asiakas voi pyytää karttapohjaista opastusta etsimänsä kirjan tai kokoelman luokse suhteessa hänen kulloiseenkin dynaamiseen sijaintiinsa.

Rotuaari on luonteeltaan monitieteinen hanke, ja siinä kiinnitetään huomiota paitsi teknologiaan myös alan liiketoimintaan ja kuluttajien tarpeisiin ja toiveisiin. Teknologiaa, palveluja ja liiketoimintaa lähestytään erilaisista, toisiaan täydentävistä näkökulmista.

Vastuullisena toteuttajana toimii MediaTeam. Hankkeeseen osallistuvat myös Älykkäiden järjestelmien ryhmä sekä Tietoturvallisen ohjelmoinnin ryhmä Oulun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta, INTERACT-ryhmä luonnontieteellisestä tiedekunnasta, taloustieteiden tiedekunnan markkinoinnin laitos sekä koulutusteknologian tutkimusyksikkö kasvatustieteiden tiedekunnasta. Tutkimusosapuoliin lukeutuvat myös Linköpingin yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Rotuaari-projektissa on mukana laaja joukko kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita mobiililiiketoiminnan ansaintaketjun kaikista eri vaiheista: laitevalmistajia, operaattoreita, ohjelmistoyrityksiä, sisällöntuottajia, palveluyrityksiä, vähittäiskaupan toimijoita sekä julkinen sektori (Oulun kaupunki). Rotuaari-portaali löytyy osoitteesta http://www.rotuaari.net.

Valikoidut julkaisut

Ojala T (2010)
Case studies on context-aware mobile multimedia services.
Journal on Digital Information Management 8(1):3-14.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Ojala T (2009)
Case studies on context-aware mobile multimedia services.
Proc. 9th Workshop on Multimedia Metadata (WMM’09), Toulouse, France, 3-22. (invited)
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Cruz e Costa J, Ojala T & Korhonen J (2008)
Mobile Lecture Interaction: Making technology and learning click.
Proc. Mobile Learning 2008, 11-13 April, Algarve, Portugal, 119-124.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Korhonen J, Ojala T, Ristola A, Kesti M, Kilpelänaho V, Koskinen M & Viippola E (2007)
Mobile Fair Diary - Hybrid interface for taking, browsing and sharing context-aware notes.
Personal and Ubiquitous Computing 11(7):577-589.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Parhi P (2007)
Two Case Studies in the Design and Evaluation of a Mobile Interactive System
M.Sc. Theses, Department of Electrical and Information Engineering, University of Oulu, Finland. SIGCHI Finland's Thesis of The Year Award in 2007.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Parhi P, Karlson A & Bederson B (2006)
Target size study for one-handed thumb use on small touchscreen devices
Proc. 8th conference on Human-computer interaction with mobile devices and services (MobileHCI '06), Espoo, Finland, 203-210
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Ojala T, Hakanen T, Mäkinen T & Rivinoja V (2005)
Usage analysis of a large public wireless LAN.
Proc. 2005 International Conference on Wireless Networks, Communications and Mobile Computing, Maui, HI, 1:661-667.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Scheible J & Ojala T (2005)
Mobile group interaction with interactive video on large public display.
Proc. SIGGRAPH2005, Los Angeles, CA.
Artikkeli (PDF)

Sutinen T & Ojala T (2005)
Case study in assessing subjective QoS of a mobile multimedia web service in a real multi-access network.
Proc. Thirteenth International Workshop on Quality of Service, Passau, Germany, 298-312.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Aalto L, Göthlin N, Korhonen J & Ojala T (2004)
Bluetooth and WAP Push based location-aware mobile advertising system.
Proc. Second International Conference on Mobile Systems, Applications and Services, Boston, MA, 49 - 58.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Aittola M, Parhi P, Vieruaho M & Ojala T (2004)
Comparison of mobile and fixed use of SmartLibrary.
Proc. 6th International Conference on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services, Glasgow, Scotland, 383-387.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Lukkari J (2004)
A usability analysis of a remote payment service for context-aware mobile environment.
M.Sc. thesis, Department of Electrical and Information Engineering, University of Oulu, Finland (in Finnish).
Tiivistelmä

Lukkari J, Korhonen J & Ojala T (2004)
SmartRestaurant – Mobile payments in context-aware environment.
Proc. Sixth International Conference on Electronic Commerce, Delft, The Netherlands. (CD-ROM)
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Ojala T, Korhonen J, Sutinen T, Parhi P & Aalto L (2004)
Mobile Kärpät – A case study in wireless personal area networking.
Proc. Third International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, College Park, MD, 149-156.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Aittola M, Ryhänen T & Ojala T (2003)
SmartLibrary - Location-aware mobile library service.
Proc. Fifth International Symposium on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services, Udine, Italy, 411 - 416.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Ojala T, Korhonen J, Aittola M, Ollila M, Koivumäki T, Tähtinen J & Karjaluoto H (2003)
SmartRotuaari - Context-aware mobile multimedia services.
Proc. 2nd International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, Norrköping, Sweden, 9 - 18.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Peltonen J, Ollila M & Ojala T (2003)
TimeMachine Oulu - Dynamic creation of cultural-spatio-temporal models as a mobile service.
Proc. Fifth International Symposium on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services, Udine, Italy, 342 - 346.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Projektin johtaja

Timo Ojala

Projektipäällikkö

Jani Korhonen

MediaTeam Oulu

Etusivu
Tutkimuksen Historia
MediaTeam lyhyesti
MediaTeam Spirit
Tutkimus
Projektit
Julkaisut
Demot ja tiedostot
Ajankohtaista
Henkilökunta
Avoimet työpaikat
Yhteystiedot

Oulun yliopisto

Suomi English