Projektit

Countess


Kesto

1/1999 - 12/2000

Kuvaus

Kaksivuotisessa Countess-projektissa on kehitetty ratkaisuja sisältöpohjaiseen kuvanhakuun. MediaTeamin tutkijoiden kehittämän hakujärjestelmän prototyypin avulla voidaan digitaalisista kuvatietokannoista hakea kuvia niiden sisällön perusteella. Hakutapoja on kaksi: käyttäjä voi hakea kuvia valitsemiensa esimerkkikuvien mukaan tai hän voi hiiren avulla piirtää tai hahmotella mallikuvan. Hakukriteerejä ovat väri, tekstuuri, muoto ja sisällöllinen käsitealue.

Projektissa on toteutettu yleiskäyttöinen menetelmä sisällöllisten käsitealueiden puoliautomaattiseksi tunnistamiseksi. Menetelmän avulla kuvanhakujärjestelmät voivat käyttää kuvan sisältöä koskevaa tietoa hyväkseen. Koska työkalulle voidaan opettaa haluttuja sisällöllisiä käsitteitä (esim. taivas, nurmi ja ihmisen iho), voidaan sitä hyödyntää monenlaisissa kuvanhakusovelluksissa. Työkalu auttaa esimerkiksi kuva-arkistoijia lisäämään merkitystietoa kuvatietokantaan.

Tähän saakka esimerkiksi Internetistä on voinut hakea tietoa yhden tai useamman hakusanan avulla. Ongelmia on aiheutunut kuitenkin muun muassa siitä, että esimerkiksi kuvan abstraktia ja yleensä visuaalista sisältöä on vaikea kuvailla hakusanoilla. On myös selvää, että ihmiset tulkitsevat kuvia eri tavoin. Uudet, entistä tehokkaammat kuvanhakujärjestelmät ja hakurobotit ovat tervetulleita, koska digitaalisia kuvia käytetään yhä enemmän.

Teknologinen kehitys on johtanut siihen, että suuriakin kuvamääriä voidaan tuottaa, käsitellä, siirtää ja tallettaa helposti. Esimerkiksi erilaiset satelliitit, valvontakamerat, lääketieteelliset kuvaukset, tieteelliset kokeet, sormenjälki- ja kasvojentunnistuslaitteet sekä kodin viihde-elektroniikka tuottavat kuvia valtavia määriä. Sisältöpohjaisia kuvanhakutekniikoita voivat hyödyntää erityisesti ne teollisuudenalat, jotka käyttävät suuria kuva-arkistoja. Kuvanhakusovellusten käyttäjiä ovat mm. lehtitalot, uutis-, mainos-, arkkitehti- ja insinööritoimistot, tekijänoikeuksien valvojat, rikostutkijat, puolustusvoimat, lääkärit, geologit ja yksityiset ihmiset hallitakseen esimerkiksi omaa digitaalista valokuva-arkistoaan tai etsiäkseen kuvia Internetistä.

Käyttökelpoisen hakujärjestelmän tulee vastata kyselyihin kohtuullisessa ajassa. Tutkijoiden kehittämä järjestelmä on osoittanut toimivansa hyvin tietokannalla, jossa on kaikkiaan kymmenentuhatta kuvaa. Käyttäjä voi antaa haun onnistumisesta järjestelmälle palautetta, jonka perusteella hakukone säätää hakuparametreja automaattisesti, ja näin voidaan saada parempia hakutuloksia. Tutkimuksessa on käytetty muun muassa kuva- ja tekstuurianalyysi- sekä hahmontunnistusmenetelmiä.

Kuvanhakujärjestelmän suunnittelussa on kiinnitetty huomiota muun muassa järjestelmän modulaarisuuteen, laajennettavuuteen, hajautettavuuteen, rajapintoihin, suoritusnopeuteen, hakukykyyn ja haun tarkkuuteen. Tutkimusongelma on haastava, ja sisältöpohjaisten kuvanhakujärjestelmien alueella ei olekaan vielä tehty suurta kaupallista läpimurtoa.

Countess-projekti on osa MediaTeamin sisältöpohjaisiin hakujärjestelmiin keskittyvää tutkimusohjelmaa, jossa on meneillään yksi Tekesin ja teollisuuden ja kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia. Tutkimusohjelmassa selvitetään, kuinka multimediaa ja yksittäisiä mediatyyppejä (esim. teksti, kuva, ääni, video) voidaan hyödyntää sisältöpohjaisesti.

Kuvanhakujärjestelmien verkkodemoja

Verkkodemo kehitetystä CMRS (Content-based Multimedia Retrieval System) -arkkitehtuurista (rajoitettu CBIR-toiminnallisuus)

Rahoittajat ja yrityspartnerit

Acta Systems (nyk. Yomi)
Oulu Telecom/Finnet-yhtiöt
Tekes
Yritys-Sampo

Tutkimusohjelma

Usix - Uusi käyttäjäkeskeinen tietotekniikka 1999 - 2002

Projektin johtaja

Timo Ojala

MediaTeam Oulu

Etusivu
Tutkimuksen Historia
MediaTeam lyhyesti
MediaTeam Spirit
Tutkimus
Projektit
Julkaisut
Demot ja tiedostot
Ajankohtaista
Henkilökunta
Avoimet työpaikat
Yhteystiedot

Oulun yliopisto

Suomi English