Projektit

CAPNET Challenger & Experiments


Kesto

1/2005 - 2/2007

Kuvaus

CAPNET- eli Context-aware Pervasive Networking -tutkimusohjelmassa luodaan perustaa uusille tieto- ja viestintäteknologioille ja alan liiketoiminnalle. Keskiössä ovat käyttöympäristöstä tietoiset, kaikkialla läsnä olevat mobiilitekniikat (ubiquitous computing). Mainitun kaltainen tieto- ja kommunikaatioteknologia sekä mobiilipalvelut muodostavat yhdessä yhden lähitulevaisuuden lupaavimmista uusista liiketoiminta-alueista.

CAPNET-ohjelman ensimmäinen kolmivuotiskausi koostui jo päättyneistä Spearhead- ja CAPNET Technology Enablers (CTE) -hankkeista. Niistä ensin mainittu oli yksi Tekesin NETS-teknologiaohjelman neljästä kärkihankkeesta. Spearhead- ja CTE-hankkeiden aikana muun muassa luotiin useita prototyyppidemonstraatioita, kehitettiin hajautettu komponenttiarkkitehtuuri sekä laadittiin useita tieteellisiä julkaisuja ja opinnäytetöitä.

Vuoden 2005 alussa käynnistyneet Challenger- ja Experiments-hankkeet jatkavat CAPNET-tutkimusta. Perustutkimuspainotteisessa Challenger- hankkeessa keskitytään aiemmasta ohjelmasta tuttuihin teemoihin, kuten kontekstin hyödyntämiseen, palvelunhallintamekanismeihin ja käyttäjäkokemukseen. Kontekstitieto, kuten aika- ja paikkatieto, määrää ja ohjaa käytössä olevien sovellusten toiminnallisuutta, ja juuri tuota tietoa ja sen hyödyntämistä on pidetty CAPNET-ohjelman kantavana ajatuksena. Huomiota kiinnitetään myös metodologisiin seikkoihin ja perusteknologian kehittämiseen.

Experiments taas on luonteeltaan soveltavampi: hankkeessa painotetaan erityisesti tutkittavia teknologioita ja alustoja hyödyntävien prototyyppien kehitystä. Tällaisia teknologioita ovat paitsi jo olemassa olevat, yleisesti käytettävät tekniikat myös esimerkiksi RFID-teknologia sensoreineen.

Myös dynaaminen sovelluskehitys, uudet sovellus- ja käyttötapaskenaariot sekä rutiinien oppiminen ovat tutkimuksessa keskeisiä, ja myös ns. fyysisten käyttöliittymien käytettävyyteen kiinnitetään huomiota.

Komponenttiarkkitehtuurin tueksi kehitetään yleistä ontologiaa. CAPNET tutkimukseen osallistuvat MediaTeamin lisäksi Älykkäiden järjestelmien ryhmä sähkö- ja tietotekniikan osaston tietokonetekniikan laboratoriosta, INTERACT-ryhmä tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta, Wasedan yliopisto (Japani), Marylandin yliopiston Institute for Advanced Computer Studies (USA) ja Linköpingin yliopisto (Ruotsi). Yrityksistä mukana ovat Capricode, IBM, Nokia, Serv-It ja TeliaSonera.

Voit ladata CAPNET-middlewaren tästä.

Valikoidut julkaisut

Riekki J, Salminen T & Alakärppä I (2006)
Requesting pervasive services by touching RFID tags.
IEEE Pervasive Computing 5(1-2):40-46.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Salminen T, Hosio S & Riekki J (2006)
Enhancing Bluetooth connectivity with RFID.
Proc. 4th Annual IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications, Pisa, Italy, 36-41.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Sun J & Sauvola J (2005)
From mobility management to connectivity management.
Proc. 10th IEEE Symposium on Computers and Communications, Cartagena, Spain, 307-312.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Sun J, Riekki J, Jurmu M & Sauvola J (2005)
On evaluation of a novel method for adaptive management of heterogeneous wireless networks in mobile client-server communication.
Proc. 16th IEEE International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications, Berlin, Germany, 4:2312-2316.
Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

Rahoittajat ja yrityspartnerit

Tekes

Ohjelman johtaja

Jaakko Sauvola

Ohjelmapäällikkö

Marika Leskelä

MediaTeam Oulu

Etusivu
Tutkimuksen Historia
MediaTeam lyhyesti
MediaTeam Spirit
Tutkimus
Projektit
Julkaisut
Demot ja tiedostot
Ajankohtaista
Henkilökunta
Avoimet työpaikat
Yhteystiedot

Oulun yliopisto

Suomi English