Projektit

 

CAPNET Spearhead & CAPNET Technology Enablers


Kesto

1/2002 - 12/2004

Kuvaus

CAPNET- eli Context-aware Pervasive Networking -tutkimusohjelmassa luodaan perustaa uusille tieto- ja viestintäteknologioille ja alan liiketoiminnalle. Keskiössä ovat käyttöympäristöstä tietoiset, kaikkialla läsnä olevat mobiilitekniikat (ubiquitous computing). Mainitun kaltainen tieto- ja kommunikaatioteknologia sekä mobiilipalvelut muodostavat yhdessä yhden lähitulevaisuuden lupaavimmista uusista liiketoiminta-alueista.

CAPNET-ohjelma muodostuu neljästä pääosiosta, joiden pohjalta uusia palveluita kehitetään. Osiot ovat

 • käyttäjän tilannetta kuvaavan tiedon käsittely ja palveluiden profilointi
 • näissä tarvittavat ohjelmistotekniikat ja -rakenteet
 • sisällön käyttäminen tässä uudessa teknisessä ympäristössä
 • uudet mukautuvat käyttöliittymätekniikat, joiden avulla palvelut mukautetaan päätelaitetta ja käyttöympäristöä vastaaviksi.

Ensimmäinen CAPNET-prototyyppiarkkitehtuuri luo pohjan kaikkialla läsnä olevien sovellusten (ubiquitous computing) tutkimiselle ja testaamiselle. Prototyyppi sisältää perustoiminnallisuuden, jolla etsitään palveluita dynaamisesti kulloisestakin ympäristöstä sekä hallitaan paikka- ja muuta kontekstitietoa. Ensimmäisen vuoden aikana keskityttiin muun muassa rutiinien oppimiseen – kone oppii, miten ja millaisissa tilanteissa käyttäjä päätelaitettaan käyttää. Kun kone oppii käyttäjän tavoille, se esimerkiksi tietää, että käyttäjä pitää kokouksissa puhelintaan äänettömällä ja toimii sen mukaisesti. Ensimmäisen prototyypin avulla testataan myös kontekstitietoista muistutuspalvelua eli paikkaan sidottuja elektronisia muistilappuja.

Prototyyppiarkkitehtuuria kehitetään edelleen ja pyritään samalla luomaan mahdollisuuksia entistä monimuotoisemmalle, kaikkialla läsnä olevalle palveluympäristölle. Toisen vuoden aikana kehitettävä sovellus on ns. älykäs kokoushuone. Ohjelman perustutkimusteemat pysyvät samoina joka vuosi, kun taas kehitettävät sovellukset vaihtuvat vuosittain.

CAPNET-ohjelmassa tehtävä työ ei ole pelkkää tekniikkaa: tutkijat ovat kehittäneet seitsemän käyttötapausta, jotka on luotu käyttäjien todellisten tarpeiden ja käyttäytymisen pohjalta. Näin on luotu ideoita siitä, miten arkipäivän tilanteissa voidaan hyödyntää uutta teknologiaa ja millaisia sovelluksia ja palveluja käyttäjät oikeasti tarvitsevat ja haluavat ulottuvilleen. Lähtökohtana on ollut yhdistää tutkimukselliset visiot kaikkialla läsnä olevasta tietotekniikasta tavallisiin arkielämän ja käytännön tarpeisiin.

Tutkimukseen osallistuvat MediaTeamin lisäksi Älykkäiden järjestelmien ryhmä tietokonetekniikan laboratoriosta, INTERACT-ryhmä tietojenkäsittelytieteiden laitoksesta, Marylandin yliopiston Institute for Advanced Computer Studies (USA) ja Linköpingin yliopisto (Ruotsi).

CAPNET Magazine (2 MB, PDF)

CAPNET Magazine II (2 MB, PDF)

Ensimmäisen CAPNET-prototyypin esittelyvideo (45 MB MPEG4)
Toisen CAPNET-prototyypin esittelyvideo (65 MB MPEG2)

CAPNET-sovellusskenaariovideot

 • Lunch Assistant
 • Shopping and Wishlist
 • Context-aware Wellbeing
 • Ad Hoc Networking
 • Lisätietoja sovellusskenaarioista (1,11 MB PDF, englanninkielinen)
 • Valikoidut julkaisut

  Forstadius J, Lassila O & Seppänen T (2005)
  RDF-based model for context-aware reasoning in rich service environment.
  Proc. Third IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops, Hawaii, 15-19.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Khungar S & Riekki J (2005)
  A context based storage system for mobile computing applications.
  ACM Journal of Mobile Computing and Communications Review 9(1):64-68.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Salminen T & Riekki J (2005)
  Lightweight middleware architecture for mobile phones.
  Proc. 2005 International Conference on Pervasive Systems and Computing, Las Vegas, NE, 147-153.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Sun J & Sauvola J (2005)
  Modeling techniques for simulation-based performance evaluation of mobility management schemes.
  Proc. IASTED International Conference on Networks and Communication Systems, Krabi, Thailand.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Sun J, Riekki J, Jurmu M & Sauvola J (2005)
  Channel-based connectivity management middleware for seamless integration of heterogeneous wireless networks.
  Proc. 2005 International Symposium on Applications and the Internet, Trento, Italy, 213-219.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Khungar S & Riekki J (2004)
  Supporting mobile context-aware applications through a context-aware storage system.
  Proc. 2nd International Symposium on Ubiquitous Computing Systems, Tokyo, Japan.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Sun J & Sauvola J (2004)
  Mobile IP applicability: when do we really need It?
  Proc. 2004 International Workshop on Mobile and Wireless Networking, Montreal, Canada, 116-123.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Sun J, Riekki J, Jurmu M & Sauvola J (2004)
  Design and implementation of Java-based HTTP input channel for integrated WLAN and GPRS networks.
  Proc. 12th IEEE International Conference on Networks, Singapore, 258-262.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Sun J, Riekki J, Sauvola J & Jurmu M (2004)
  Towards connectivity management adaptability: context awareness in policy representation and end-to-end evaluation algorithm.
  Proc. 3rd International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, College Park, MD, 85-92.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Sun J & Sauvola J (2003)
  Towards a conceptual model for context-aware adaptive services.
  Proc. 4th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies, Chengdu, China, 90 - 94.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Sun J & Sauvola J (2003)
  Mobility management reconsideration: hierarchical model and flow control methodology.
  Proc. 14th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Beijing, China, 3:2809 - 2813.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Sun J, Tenhunen J & Sauvola J (2003)
  CME: a middleware architecture for network-aware adaptive applications.
  Proc. 14th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Beijing, China, 1:839 - 843.
  Tiivistelmä  Artikkeli (PDF)

  Rahoittajat ja yrityspartnerit

  CCC
  Hantro
  IBM
  Nokia
  Tekes
  TeliaSonera Finland

  Ohjelman johtaja

  Jaakko Sauvola

  Ohjelmapäällikkö

  Marika Leskelä

  MediaTeam Oulu

  Etusivu
  Tutkimuksen Historia
  MediaTeam lyhyesti
  MediaTeam Spirit
  Tutkimus
  Projektit
  Julkaisut
  Demot ja tiedostot
  Ajankohtaista
  Henkilökunta
  Avoimet työpaikat
  Yhteystiedot

  Oulun yliopisto

  Suomi English