Tapahtumat Uutiset

<< Takaisin


Mika Ylianttila nimitetty tietotekniikan ja informaatioverkostojärjestelmien dosentiksi

TkT Mika Ylianttila on nimitetty Oulun yliopiston tietotekniikan, erityisesti informaatioverkostojärjestelmien dosentiksi 1.6.2007 alkaen. Dosentiksi voidaan nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.

Ylianttila on suorittanut Oulun yliopiston Sähkö- ja tietotekniikan osastolla diplomi-insinöörin tutkinnon 1998, tekniikan lisensiaatin tutkinnon 2001 ja tekniikan tohtorin tutkinnon 2005. Ylianttilan tutkimusaiheet ovat liittyneet Internetin järjestelmäarkkitehtuureihin ja protokolliin, jotka mahdollistavat uusia toiminnallisuuksia sekä päätelaitteiden että verkon puolella. Ylianttilan väitöskirjatyötä ohjasi yhdysvaltalainen professori Kaveh Pahlavan. Työssä tutkittiin, miten Internetiä hyödyntäviä sovelluksia voidaan käyttää saumattomasti verkkoyhteyden vaihtuessa.

Väitöskirjan jälkeen Ylianttila on keskittynyt tutkimuksessaan modernin multimediakommunikaation uusiin sovelluksiin ja tekniikoihin matkapuhelimissa. Ylianttilan johtamassa TEKESin ja yritysten (mm. Nokia, TeliaSonera, Elektrobit, IBM) rahoittamassa All-IP (Application Supernetworking) -hankkeessa tutkittiin sovellusten välistä verkottamista, jossa yhdistetään useiden sovellusten ominaisuuksia. Tärkeiksi asioiksi nousevat sessioiden hallinta, konnektiviteettien hallinta sekä ryhmäkommunikaation mahdollistavat välikerrosohjelmistoratkaisut.

Ratkaisut voivat hyödyntää erilaista sensori- ja kontekstitietoa, josta esimerkkinä voidaan mainita paikkatieto. Eräs Ylianttilan tutkimusryhmässä kehitetty sovellus on navigointisovellus, jossa vertaisryhmän jäsenet näkevät toisensa kartalta, ja voivat käynnistää erilaisia sovelluksia keskenään. Älykäs sovellusalusta tarjoaa sovellusten tarvitsemat palvelut, joiden avulla saumaton kommunikointi on mahdollista. Sovellukset voivat hyödyntää ryhmäkommunikaatiossa erilaisia peer-to-peer (P2P) tekniikoita, joihin liittyvä tutkimus on keskeisessä roolissa Ylianttilan tutkimuksessa. Ylianttilan tieteellisissä julkaisuissa on käsitelty tällaisten sovellusten ja järjestelmien suorituskykyyn, käytettävyyteen, tekniseen toteuttamiseen ja liiketoimintaan liittyviä näkökulmia.

Ylianttila vastaa Informaatioverkostojen koulutusohjelmasta, ja luennoi Multimediajärjestelmät ja Informaatioverkostojen palvelutekniikat kursseja. Hänen ohjauksessaan on useita tutkijoita ja diplomityöntekijöitä. Dosentiksi nimittämisen myötä hän voi toimia väitöskirjatöiden virallisena ohjaajana. Ylianttila näkeekin dosentuurinsa tärkeäksi tehtäväksi tietotekniikan ja informaatioverkostojen alan väitöskirjojen ohjaamisen ja alaan liittyvän perus- ja jatko-opintokou- lutuksen kehittämisen. Informaatioverkostot tieteenalana pyrkii yhdistämään informaatiokäsittelytekniikoiden, informaatiojärjestelmien ja palveluliiketoiminnan näkökulmia.

Ylianttila on kiinnostunut akateemisen maailman lisäksi, informaatioverkostojen alaan sopien, myös yritystoiminnasta ja on tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa teknologiakehityksessä ja hallitustyöskentelyssä. Ylianttila toimii myös IEEE Suomen osaston varapuheenjohtajana, vastuualueinaan mm. järjestön opiskelijatoiminnan kehittäminen. Perheessä vaimo Mari on väitellyt biokemian alueelta, ja työskentelee Bioprosessitekniikan laboratoriossa Akatemia-tutkijana.

Lisätietoja:

Professori Mika Ylianttila
Puh. (08) 553 2531
S-posti mika.ylianttila (at) oulu.fi


Lisätty: 27.6.2007

MediaTeam Oulu

Etusivu
Tutkimuksen Historia
MediaTeam lyhyesti
MediaTeam Spirit
Tutkimus
Projektit
Julkaisut
Demot ja tiedostot
Ajankohtaista
Henkilökunta
Avoimet työpaikat
Yhteystiedot

Oulun yliopisto

Suomi English