Tapahtumat Uutiset

<< Takaisin


Multimediaa mukautetaan mobiileihin pienpäätelaitteisiin

Diplomi-insinööri Antti Koivisto on tutkinut MediaTeamissa tekemässään diplomityössä, kuinka multimediaa voidaan mukauttaa mobiileihin pienpäätelaitteisiin.

Internetissä toimivat palvelut sisältävät valtavan määrän hypertekstiä, kuvia, videomateriaalia sekä ääntä. Nämä palvelut ja niiden siirtämiseen ja esittämiseen käytettävät tekniikat, kuten World Wide Web, on suunniteltu tehokkaisiin, nopealla verkkoyhteydellä varustettuihin tietokoneisiin. Tämän vuoksi niitä on usein hidasta, hankalaa ja joskus jopa mahdotonta käyttää teknisesti vaatimattomammissa langattomissa pienpäätelaitteissa.

On ennustettu, että jo lähivuosien kuluessa Internetiin kytkettyjen kehittyneiden matkapuhelimien ja muiden pienpäätelaitteiden määrä ylittää verkkoon kytkettyjen varsinaisten tietokoneiden määrän. Vaikka verkon palveluvalikoimaa laajennetaan langattomaan käyttöön suunnatuilla tekniikoilla, joudutaan myös jo luotuja palveluja muokkaamaan entistä useampien käyttäjä- ja laitteistoryhmien vaatimusten mukaisesti.

Antti Koivisto on selvittänyt, kuinka Internetissä tavallisimmin käytettyjä multi-mediaesityksiä voidaan muokata toimimaan paremmin rajallisemmassa pienpäätelaiteympäristössä. Hänen kehittämänsä multimediaa adaptoivan ratkaisun ansiosta on mahdollista ottaa huomioon sisällön luonne sekä esityksen laatijan asettamat rajoitukset. Diplomityön kokeellinen osio sisältää järjestelmän (Princess), jolla demonstroidaan yleisimpien Internetissä käytettyjen mediatyyppien adaptointia pienpäätelaiteympäristöön. Järjestelmä sisältää monipuolisen ohjelmistorajapinnan testityökaluineen. Koivisto on julkaissut aiheesta useita tieteellisiä artikkeleita.

Avainsanat: multimedia, pienpäätelaitteet, adaptointi, sisällön mukautus

Koivisto Antti (2001) Multimedian adaptointi mobiileihin pienpäätelaitteisiin. Oulun yliopisto, sähkötekniikan osasto. Diplomityö, 78 s.


Lisätty: 16.11.2001

MediaTeam Oulu

Etusivu
Tutkimuksen Historia
MediaTeam lyhyesti
MediaTeam Spirit
Tutkimus
Projektit
Julkaisut
Demot ja tiedostot
Ajankohtaista
Henkilökunta
Avoimet työpaikat
Yhteystiedot

Oulun yliopisto

Suomi English